Stemcoaching en bodylanguage - Eddy Vereycken (Designed by CyberDan.be)

Eddy Vereycken
Ga naar de inhoud

"Je stem is je persoonlijkheid. Behandel ze met liefde!"


Wie?

Eddy Vereycken, werkt sinds 10 jaar als expert stemcoach.
Individuele begeleiding en het motiveren van teams door correct en doelgericht stemgebruik is zijn specialiteit.
Hij werkte onder andere met mevrouw Caroline Libot voor Quintessence als ‘expert coach’ (coaching the coaches).

Talrijke firma’s deden gedurende de voorbije 10 jaar beroep op hem, o.a.:

Esso Mobile, Nissan, Interbrew, Delhaize, Dorso Sleeping, Supermarkt Lidl, De Lijn, enz…


Verder werkte hij voor diverse scholen o.a.:

voor de Antwerpse stadsscholen: Leonardo Lyceum, Sito 5, Gemeenschapsonderwijs Quellinstraat, Londenstraat TNT, enz...

Hij wordt regelmatig gevraagd in Oost- en West Vlaanderen, Brabant en Limburg om zowel leerkrachten als leerlingen
een gezonder en effectief stemgebruik bij te brengen.

Geeft eveneens individuele begeleiding van topmanagers en openbare sprekers.

Verder zijn allen die hun stem organisch willen gebruiken welkom!

Een overzicht van het programma:
(let wel, dit wordt ook op maat van de cliënt aangepast na een intake gesprek)

Er worden 4 tracks gevolgd in 3 sessies van telkens 2 uur.
Tussen de eerste sessie en de tweede liggen 2 weken.
De tweede en de derde sessie volgen elkaar in dezelfde week op.

Track 1 - Exploration:

Structuur van het strottenhoofd en functie,
Verbanden leggen tussen Relaxatie, Adem en Stem (R.A.S.-methode),
Deblokkeren van de stem via vocalen A O E I.

Track 2 - Tuning:

Eigen stemgeluid ontdekken en controleren,
Onderzoek van de resonantieruimten via energiepunten in het lichaam,
Volume aanpassen aan de omgeving.
(spreken voor grote groepen of individueel gesprek)

Track 3 - Communication:

De deelnemer herkent zijn eigen stemkracht en leert die beheersen volgens communicatieniveau,
Een case op maat wordt uitgewerkt met de coach.
Tools worden aangereikt om eigen stem voller, dieper en warmer te laten klinken.
Vooral gericht op leidinggevenden, verkopers, leerkrachten en trainers/coachen.

Track 4 - Bodylanguage:

Houding tijdens het spreken,
Beheersen van de stem door de juiste ademhaling,
Bewuster spreken vanuit het aanzetstuk.
(longen, strottenhoofd, mond, tanden lippen en neus)

Evaluatie:

Evaluatie volgt na 3 sessies en de deelnemer overweegt met de coach of hij/zij een verbetering van het stemgebruik heeft bereikt.
Indien nodig worden er één of meerdere sessies bij gepland.

Waar?

Ter plekke bij de klant/bedrijf/school, of op een ander afgesproken plaats.

Wanneer?

De klant en de coach bespreken alle data vooraf.
Steeds indachtig dat er tussen de eerste sessie en de tweede twee weken dienen tussen te liggen.
De tweede sessie en de derde vallen
(indien mogelijk!) liefst binnen dezelfde week.

Praktijkboek:

"De stem is de echo van je ziel" is vrij te verkrijgen in de webshop op deze website.

Meer info en/of inschrijven:

Terug naar de inhoud